photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
tamlinh | profile | all galleries >> Galleries >> PHONG LAN VÀ ÐỊA LAN - ORCHIDS PHOTO ALBUM tree view | thumbnails | slideshow

PHONG LAN VÀ ÐỊA LAN - ORCHIDS PHOTO ALBUM

To read Unicode Vietnamese , please set your computer as follows :
1. For Netscape : Click VIEW, then CHARACTER CODING , then Unicode
2. For Internet Explorer : Click VIEW , then ENCODING , then Unicode


Trồng Phong Lan và Ðịa Lan rất dễ mà cũng rất khó để chúng ra hoa. Tôi đã từng có cái thú đam mê trồng Lan và đi lùng kiếm các giò Lan đang nở hoa. Thú Ðam Mê này đã vô hình chung đưa tôi vào Thú Chụp Hình Digital, nhất là chụp hình Hoa Lan.

Xin trình làng cùng Quý Vị một số hình ảnh về Hoa Lan mà tôi đã thu hình được từ Toronto, Montreal, Niagara Falls (Canada), Panama, Ðà Lạt và Saigon. Cũng xin mời Quý Vị đọc bài viết “Thú Chơi Lan” dưới đây:

http://www.khoahoc.net/baivo/damtrungphan/270406-thuchoilan.htm

I have grown different types of epiphyte and terrestrial orchids successfully and unsuccessfully. Orchid growing has become my Passion and at the same time, some sort of Meditation later on. I love to take pictures of orchids in bloom anywhere that I visit. My hobby for digital photography must have started from my love for Orchids.

Please take a look at my digital photos of orchids taken in Toronto, Montreal, Niagara Falls (Canada), Panama, DaLat, and Saigon.

Enjoy!

DTP
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALL next page
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Toronto: Thú Chơi Lan - Orchid hobby
Toronto: Thú Chơi Lan - Orchid hobby
Toronto: Thú Chơi Lan - Orchid hobby
Toronto: Thú Chơi Lan - Orchid hobby
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Thú Chơi Lan - Orchids for fun
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Montreal: Vườn Bách Thảo - Jardin Botanique
Ðà Lạt: Chợ Hoa - DaLat Flower Market
Ðà Lạt: Chợ Hoa - DaLat Flower Market
Ðà Lạt: Chợ Hoa - DaLat Flower Market
Ðà Lạt: Chợ Hoa - DaLat Flower Market
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALL next page